Poubelles

Oppgaven gikk ut på å la seg inspirere av designretninger og stilarter, og designe et produkt ut i fra dette. COBRA var ukjent for meg, men etter å ha sett eksempler på stilen ble jeg svært inspirert av den spennende og rare sammensetningen av fargerike elementer. COBRA var en avant-garde kunstnergruppe fra 1948 til 1951, hvor ofte anonyme artister malte ut i fra inspirasjon fra barnetegninger, mentalt syke mennesker, søppel og tegninger fra “udyktige” mennesker. Jeg har derfor valgt å bruke navnet Poubelles på serien, siden det er fransk for ordet søppel. Dette er både på grunn av inspirasjonen til kunstnerne, og fordi samfunnet syntes stilen var stygg og usmakelig, akkurat som søppel. Valget av figurene mine er basert på områder, satt sammen av frukt og dyr. Jungelen med kattedyr og banan, oasen med elefanten og melonen, og Italia med sitronen og firfislen.

Error

I denne oppgaven skulle man bruke storytelling og dramaturgi som et strategisk virkemiddel for å fortelle en historie, med et satt navn på magasinet, Error. Jeg gikk for å visualisere temaet skjulte sykdommer.

TypeTalk

Etter undervisning om bruk av dramaturgi i grafisk design, fikk vi i oppgave å la oss inspirere av musikk til å skape et uttrykk på en plakat, hvor typografi skulle være det bærende elementet.

Jeg fokuserte på en  setning fra et vers av Frank Zappa, do as you are told, med ulike effekter slik at det ser ut som et fjernsyn med forstyrrende signaler. Tanken her var å visualisere det at media manipulerer oss mennesker, både gjennom skjult reklame og gjennom fake news.

Bjarkan

Oppgaven gikk ut på å utvikle et helt nytt kafékonsept til Drammen. Man skulle utvikle forretningskonsept, kommunikasjonsstrategi og designløsning for kaféen. Designløsningen skulle inkludere en komplett visuell identitet, med logo/symbol, typografi og farger. Denne identiteten skulle deretter implementeres på ulike flater. Siden jeg har vokst opp i Drammensområdet, er jeg godt kjent med turistattraksjonen Spiralen. Det er en flott utsikt over hele byen, og en vakker natur med flotte turområder.

Jeg valgte derfor å utvikle kafeen min der, hvor konseptet skulle fokusere på bjørketreet og norrønt. Navnet på kafeen er Bjarkan, som er norrønt for bjørketre. Kafeen skal hovedsakelig rette seg mot unge voksne, men også de som allerede er mye oppe på Spiralen, slik som turgåere og småbarnsfamilier på skitur.

Flere bilder kommer snart!

YOG

Youth Olympic Games er ungdommens olympiske leker. Visjonen deres er å inspirere ungdom til å delta i idrett, leve sunt og etterleve de olympiske leker ved å vise solidaritet. I denne oppgaven skulle vi utforme en plakat for YOG, hvor den skulle trykkes med maks 3 farger. Ideen bak plakaten var at håret til den unge jenta i illustrasjonen skulle være et fjell, hvor mennesker og naturen går sammen. Elementet ovenfor nesen hennes er en mann på ski som hopper utfor et stup, men som kanskje kan se ut som en sommerfugl.